Migrationsverket nya regler 2021

Nya regler för arbetstillstånd – Migrationsverket

23 maj 2022 — Migrationsverket kommer att kontakta dig eller din arbetsgivare om vi behöver mer information om anställningen för att kunna fatta beslut. Högre …

Nya regler från 1 juni för dig som söker arbetstillstånd

Nya regler från 1 juni för dig som söker arbetstillstånd – Migrationsverket

23 maj 2022 — Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni · Fler arbetsmoment och mer komplex lagstiftning · Skyldiga att anmäla försämrade villkor · Mindre …

Nya regler för arbetstillstånd från den 1 juni – Migrationsverket

De nya reglerna innebär att passet måste visas upp personligen. Vi har samlat information om vad det här innebär för dig. Skärpt kontroll av pass. Nyheter.

Migrationsverket

10 okt. 2022 — Migrationsverket inför nya regler för bättre kontroll av pass. Från 1 november kan du som ansöker om förlängt uppehållstillstånd behöva …

Flytta till någon i Sverige – Migrationsverket

11 jan. 2023 — Ja, du har tre månader på dig att hitta en ny anställning efter det att din tidigare anställning har upphört om du under den tiden har ett …

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd – Migrationsverket

7 feb. 2023 — Remissvar: Åtgärder i gränsnära områden (SOU 2021:92) … Yttrande över SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i …

Prognoser och remisser – Migrationsverket

10 aug. 2022 — Reglerna om permanent uppehållstillstånd i gymnasielagen gäller dig om du har … enligt till exempel den så kallade nya gymnasielagen, …

Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen – Migrationsverket

4 jan. 2023 — Behöver jag komplettera med nya intyg om försörjning och bostad när det blir dags att pröva min ansökan, eftersom väntetiderna är långa?

Enligt gymnasielagen kan du få permanent uppehållstillstånd efter studier på gymnasial nivå om du kan försörja dig själv som anställd eller egen företagare.

Vanliga frågor och svar om försörjningskravet – Migrationsverket

Det finns inga övergångsregler dvs alla beslut som fattas 20 juli 2021 eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Förändringar i utlänningslagen 2021 – Medarbetarportalen

Förändringar i utlänningslagen 2021 | Medarbetare

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd.

Keywords: migrationsverket nya regler 2021